Rapport

Det første år på læreruddannelsen

Denne rapport ser nærmere på, hvordan de studerende oplever læreruddannelsens første år ud fra en række af de faktorer, som reformen havde til hensigt at styrke: fx motivation, læringsudbytte og frafald. Rapporten sammenligner endvidere de lærerstuderendes oplevelser af første år med, hvordan studerende på øvrige professionsbacheloruddannelser oplever det første år af uddannelsen.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse