Rapport

Det første år på læreruddannelsen

Kontakt

Dina Celia Madsen

Konstitueret områdechef
+45 3029 0684

Denne rapport ser nærmere på, hvordan de studerende oplever læreruddannelsens første år ud fra en række af de faktorer, som reformen havde til hensigt at styrke: fx motivation, læringsudbytte og frafald. Rapporten sammenligner endvidere de lærerstuderendes oplevelser af første år med, hvordan studerende på øvrige professionsbacheloruddannelser oplever det første år af uddannelsen.

Udgivelsesår:2019
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse