Rapport

Det første år på pædagoguddannelsen

I dette notat præsenteres analyser af det første år på pædagoguddannelsen for de studerende, som startede i 2016. Formålet er at levere videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-109-3
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download