Rapport

Det første år på pædagoguddannelsen

Projektleder

Dina Celia Madsen

Chefkonsulent
+45 3029 0684

I dette notat præsenteres analyser af det første år på pædagoguddannelsen for de studerende, som startede i 2016. Formålet er at levere videnindspark, der understøtter institutionernes implementering af pædagoguddannelsen og bidrager til, at kursen kan efterprøves og justeres undervejs.

Udgivelsesår
2018
ISBN
(www) 978-87-7182-109-3
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download