Rapport

Førsteårsstuderendes faglige og sociale trivsel under nedlukningen

Denne rapport ser på konsekvenserne af hjemsendelsen i vinteren og foråret 2020/2021 for førsteårsstuderende på videregående uddannelser. EVA har bl.a. spurgt de studerende om deres oplevelser af onlineundervisningen, deres motivation, faglige engagement og det sociale læringsmiljø. Rapporten viser overordnet, at hjemsendelsen har påvirket alle de undersøgte aspekter negativt. For at belyse det særlige ved de studerendes situation under COVID-19 sammenlignes resultaterne med førsteårsstuderende på tidligere årgange.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-536-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse