PRESSEMEDDELELSE

Fokus på studieintensitet styrker de studerendes udbytte

09/03 2016

Studieintensitet er en vigtig indikator for de studerendes motivation. En motiveret studerende vil typisk studere mere og have et større læringsudbytte. Et katalog fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter spot på greb og metoder, som uddannelsesinstitutionerne kan bruge for at styrke studieintensiteten.

Uddannelsesinstitutionerne og underviserne har mulighed for at påvirke de studerendes motivation og dermed studieintensitet.

I et nyt inspirationskatalog fra EVA præsenteres ni cases med indsatser, som alle har haft til formål at øge de studerendes studieintensitet. De ni cases er relateret til et af fire områder, hvor det er relevant at sætte ind for at øge studieintensiteten:

1. Studiestart

  • SDU: Fokus på god studiestart sikrer engagerede studerende
  • UCC: Tydelige rammer for studiegrupper styrker de studerendes selvstudie

2. Rammesætning

  • Professionshøjskolerne: Introduktion til studieaktivitetsmodellen
  • UC Lillebælt: De studerendes gøres ansvarlige for egen læring
  • RUC: Tydelige forventninger til arbejdsindsatsen giver de studerende et øget fokus på deres egen læring

3. Nye undervisnings- og eksamensformer

  • Cphbusiness: Ny struktur og pædagogik skaber højere studieintensitet og mindre frafald
  • EA Dania: Ny undervisningsstruktur giver høj studentertilfredshed, mindre frafald og højere karakterer

4. Monitorering

  • Studieintensitet måles hvert år på professionshøjskolerne og erhvervsakademierne gennem en spørgeskemaundersøgelse
  • Norge: Studiebarometeret gør det muligt at sammenligne studieintensitet på tværs af de videregående uddannelser


For yderligere oplysninger
Kontakt kommunikationskonsulent Emilie Welcher-Ulholm, 9356 4364 eller ewu@eva.dk