RAPPORT

Fordeling af det stigende optag på professionshøjskolerne

EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på professionsuddannelserne, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient, nationalitet og forældres uddannelse og indkomst. 

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-882-0
Opdragsgiver: EVA
Download