RAPPORT

Fordeling af det stigende optag på universiteterne

Det stigende optag på videregående uddannelser har givet anledning til overvejelser om, hvilke udfordringer det medfører med hensyn til kvalitet og niveau i uddannelserne. EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på universiteterne, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-881-3
Opdragsgiver: EVA
Download