RAPPORT

Fordeling af det stigende optag på universiteterne

Det stigende optag på videregående uddannelser har givet anledning til overvejelser om, hvilke udfordringer det medfører med med hensyn til kvalitet og niveau i uddannelserne. EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på universiteterne, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-881-3
Opdragsgiver: EVA
Download