RAPPORT

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Siden 2006 er det generelle optag af studerende på de videregående uddannelser øget med 48 %. EVA har kortlagt udviklingen i det stigende optag på landets ni erhvervsakademier, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-883-7
Opdragsgiver: EVA
Download