RAPPORT

Fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser

De videregående uddannelser har øget optaget af studerende med 48 % siden 2006. EVA har undersøgt fordelingen af det stigende optag på de videregående uddannelser, og hvordan de studerende fordeler sig med hensyn til eksamenskvotient og socioøkonomisk baggrund.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-880-6
Opdragsgiver: EVA
Download