NOTAT

Forskelle mellem studerende optaget i kvote 1 og kvote 2 på universiteterne

Dette notat undersøger forskelle og ligheder mellem universitetsstuderende, der optages i kvote 1 og kvote 2. Notatet finder bl.a. frem til, at kvote 2-studerende har lavere frafaldsrisiko og er mere motiverede og afklarede, når de påbegynder en uddannelse. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-502-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse