PROJEKT

Frafald og studieskift

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Chefkonsulent
+45 21 79 57 21

Dette projekt undersøger, hvor mange af de studerende, der startede på en videregående uddannelse i 2013, som siden hen er faldet fra. Projektet ser også på, hvor mange af de frafaldne, der har påbegyndt nye uddannelser og kan karakteriseres som 'studieskiftere'. Endeligt kortlægger projektet, hvor stor en andel af studieskifterne, som skifter mellem sektorer, og hvilke geografiske mønstre, der er i de unges studieskift.