VURDERING

Genvurdering af Master of Science in International Business and Management på Niels Brock

Denne rapport indeholder en genvurdering af Master of Science in International Business and Management på Niels Brock. Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold – fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse