Vurdering

Genvurdering af Master of Science in International Business på IBA Erhvervsakademi Kolding

Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Udgivelsesår: 2023
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse