Vurdering

Genvurdering af MBA in General Management på IBA Erhvervsakademi Kolding

Denne rapport indeholder en vurdering af MBA in General Management på IBA Erhvervsakademi Kolding (IBA). Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet ud fra krav om kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold – fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse