Notat

Geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelser

Notatet bidrager til vidensgrundlaget om de geografiske bevægelser for studerende på erhvervsakademiuddannelserne mht. studiestart på erhvervsakademiuddannelserne og fastholdelse efter endt uddannelse. EVA undersøger, hvor dimittenderne fra erhvervsakademiuddannelserne boede før, under og efter deres uddannelse.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-404-9
Opdragsgiver: Danske Erhvervsakademier
Hent udgivelse