Projekt

Grøn omstilling på videregående uddannelser

Projektleder

Dorte Boesby Dahl

Chefkonsulent
+45 42 72 32 43

Danmarks ambitiøse klimamål kræver en omfattende og hastig klimaomstilling. Den grønne omstilling er relevant for en række faggrupper og præger allerede nu de videregåendes uddannelsers indhold og fokus. Her er der behov for løbende viden om, hvordan den omstilling kan gennemføres, så den tager højde for de nye behov som arbejdsmarkedet får både i de kommende år og på længere sigt. Her finder du EVA's viden om grøn omstilling på de videregående uddannelser.