Rapport

Grønlandske studerende på videregående uddannelser i Danmark

Denne rapport undersøger særlige kendetegn for grønlandske studerende på danske videregående uddannelser. Rapporten undersøger grønlandske studerendes oplevelser i forhold til bl.a. studiestart, socioøkonomiske forhold, sociale egenskaber og faglig selvtillid. Rapporten bidrager med ny viden om forhold, som formodes at have betydning for frafaldet og fastholdelsen af grønlandske studerende på danske videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-275-5
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Hent udgivelse