Notat

Gymnasiale karakterers betydning for frafald på universiteterne

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

I dette notat undersøges sammenhængen mellem gymnasiale karakterer og studerendes frafald, påbegyndelse af ph.d. samt efterfølgende ledighed for universitetsuddannelser. Formålet med analyserne er at belyse, i hvilken grad det gymnasiale karaktergennemsnit udgør et relevant optagelseskriterium på universitetsuddannelser. Tilsvarende notater er udarbejdet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Udgivelsesår:2018
ISBN:(www) 978-87-7182-217-5
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notatet