RAPPORT

Gymnasiale karakterers betydning for gennemførselstid på universiteterne

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

I hvilken grad er der sammenhæng mellem studerendes karaktergennemsnit fra gymnasiet og deres gennemførelsestid på danske universitetsuddannelser? EVA har undersøgt registerdata for studerende, der optaget på ét af de otte danske universiteter fra 2004-10.

Udgivelsesår
2015
ISBN
(www) 978-87-7958-855-4
Opdragsgiver
EVA
Download