RAPPORT

Gymnasiale karakterers betydning for gennemførselstid på universiteterne

I hvilken grad er der sammenhæng mellem studerendes karaktergennemsnit fra gymnasiet og deres gennemførelsestid på danske universitetsuddannelser? EVA har undersøgt registerdata for studerende, der optaget på ét af de otte danske universiteter fra 2004-10.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-855-4
Opdragsgiver: EVA
Download