Rapport

Gymnasiale uddannelser og karakterer på første år af de videregående uddannelser - delrapport 2

Denne rapport undersøger forskelle i karaktergennemsnittet på første år af de videregående uddannelser, for studerende, der har haft samme fag på forskellige gymnasiale uddannelser. Analyserne kan være med til at belyse, i hvilket omfang eventuelle forskelle kan tilskrives forskelle i karaktergivningen på tværs af de gymnasiale uddannelser, herunder fx det forhold, at elever på hf i modsætning til de øvrige ungdomsuddannelser kun får eksamenskarakterer og ikke årskarakterer.

 

Dette er delrapport 2 i projektet. Delrapport 1 kan findes her.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-548-0
Opdragsgiver: Danske Gymnasier
Hent udgivelse