Projekt

Gymnasiale uddannelser og karakterer på de videregående uddannelser

Projektleder

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Områdechef
+45 21 79 57 21

De gymnasiale uddannelser giver alle adgang til de videregående uddannelser. Men er der forskel på, hvordan elever med stx, htx, hhx og hf-baggrund klarer sig, når de starter på en videregående uddannelse? Det undersøger EVA i dette projekt, som blandt andet finder frem til, at førsteårsstuderende med stx-baggrund får bedre karakterer end studerende fra andre gymnasiale uddannelser.