RAPPORT

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

Kontakt

Bjarke Tarpgaard Hartkopf

Seniorkonsulent
+45 2179 5721

EVA har undersøgt, i hvilken grad karaktergennemsnit fra gymnasiale uddannelser kan forudsige studerendes succes på de danske universitetsuddannelser? Og hvordan kan universiteter skabe et bedre uddannelsesmatch for studerende med lave karaktergennemsnit fra de gymnasiale uddannelser.

Udgivelsesår
2015
ISBN
978-87-7958-813-4
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download