RAPPORT

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

EVA har undersøgt, i hvilken grad karaktergennemsnit fra gymnasiale uddannelser kan forudsige studerendes succes på de danske universitetsuddannelser? Og hvordan kan universiteter skabe et bedre uddannelsesmatch for studerende med lave karaktergennemsnit fra de gymnasiale uddannelser.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-813-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete