RAPPORT

HA-uddannelserne

EVA har undersøgt kvaliteten af HA-uddannelserne i bred forstand. Vi har stillet skarpt på forholdet mellem den almene HA-uddannelse, HA-almen-varianterne og HA-kombinationslinjerne. Rapporten ventes at bidrage til det fortsatte arbejde med at udvikle og forbedre HA-uddannelserne.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-273-7
Opdragsgiver: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Download