survey

Hjælp os med at bekæmpe frafald på videregående uddannelser

Frafald er en stor udfordring på mange uddannelser, som vi gerne vil gøre noget ved. Som studerende kan du hjælpe os.

Som studerende starter man et nyt liv med mange nye muligheder, men også nye udfordringer. For nogle kan det være svært at vænne sig til livet som studerende, og for en del ender det desværre med, at de falder fra deres uddannelse. Det er ærgerligt – både for den enkelte studerende, for uddannelsesinstitutionerne og for samfundet.

Vi ved desværre alt for lidt om, hvorfor studerende falder fra. Derfor har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) taget initiativ til en undersøgelse, hvor vi, i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, vil følge dig og din årgang igennem jeres første år på uddannelsen ved at invitere jer til at udfylde et kort spørgeskema tre gange årligt.

…og vi har brug for din hjælp

I det første spørgeskema sætter vi fokus på tiden inden studiestart. Hvilke forventninger har du, hvad motiverer dig, og hvilke mål har du med uddannelsen? I de efterfølgende spørgeskemaer er det oplevelser under studiestarten, oplevelser af undervisningen, erfaringer med forskellige studiestrategier og de første eksamener, som vi spørger ind til.

Sådan deltager du

Du deltager i undersøgelsen via det link, som du har modtaget via E-boks, e-mail eller SMS

Vind 1.000 kroner

Som tak for hjælpen trækker vi efter hver undersøgelse lod om 5 gavekort á 1.000 kr. til studiebøger blandt alle deltagere.

Det tager kun 10-15 minutter at besvare hvert spørgeskemaet, og alle din besvarelser behandles fortroligt.

Du kan læse mere om privatlivspolitik og databeskyttelse i forbindelse med undersøgelsen her.

Har du spørgsmål eller tekniske problemer?

Så er du velkommen til at kontakte os på survey@eva.dk. Vi svarer dig hurtigst muligt.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen gennemføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som er en statslig institution, der arbejder med kvalitetsudvikling af uddannelsessektoren. Undersøgelsen omhandler frafald, men dækker også andre beslægtede temaer af relevans for kvalitetsudviklingen af videregående uddannelser i særdeleshed og af samfundsmæssig interesse i almindelighed. Dataindsamlingen gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har videregivet CPR-numre og kontaktoplysninger. Undersøgelsen overholder alle krav til beskyttelse af data, som er beskrevet i databeskyttelsesforordningen. De anonymiserede data vil alene blive benyttet til forskningsmæssige og statistiske formål og vil være tilgængelige for både EVA og Uddannelses- og Forskningsministeriet.