NOTAT

Hvilke unge får støtte til studievalget?

Denne minianalyse kortlægger, hvem der støtter de studerende i deres studievalg, hvilke grupper, der får mest støtte, samt sammenhængen mellem støtte, og hvor afklarede de studerende er med deres studievalg. Analysen bygger på svar fra over 22.500 studerende, der blev optaget på de videregående uddannelser i 2019.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse