Rapport

Indhold og faglige krav i læreruddannelsen

Delanalyse 1a i evaluering af læreruddannelsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har igangsat en samlet evaluering af den nye læreruddannelse. Evalueringen falder i tre dele med forskellige fokusområder. Denne analyse vedrører indhold og faglige krav i læreruddannelsen.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-120-8
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet
Download