RAPPORT

Indikatorer for kvalitet på små udbud

EVA har undersøgt kvalitetsudfordringerne på små uddannelsesudbud med udgangspunkt i fire indikatorer for kvalitet. Vi har inddraget data om:  Akkrediteringsafgørelser, dimittenders beskæftigelsesgrad, karakterer for afgangsprojekter, afbruds-estimater - og data om de studerendes karakterer fra den adgangsgivende eksamen.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-762-5
Opdragsgiver: Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget)
Download