NOTAT

Karakterers betydning for frafald på pædagoguddannelsen

Hvilken betydning har gymnasiale karakterers for, om de studerende falder fra pædagoguddannelsen. Det ser dette notat nærmere på. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse. 

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-984-1
Opdragsgiver: EVA
Download