Rapport

Kortlægning og analyse af karaktergivningen - baggrundsrapport til evaluering af 7-trins-skalaen

Denne rapport er udarbejdet som en baggrundsrapport til anden evaluering af 7-trins-skalaen (den første fandt sted i 2013) og indeholder en kortlægning og analyse af karaktergivningen efter 7-trins-skalaen og udviklingen siden skalaens implementering. Rapporten har til formål at identificere og belyse mulige problemstillinger vedrørende 7-trins-skalaens udformning og dens anvendelse i grundskolen og på de gymnasiale og de videregående uddannelser.

 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-107-9
Opdragsgiver: Forsknings- og uddannelsesministeriet
Download