Minianalyse

Kortlægning af kvote 2-systemet på de videregående uddannelser

I dette notat kortlægger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) centrale aspekter af kvote 2-optagesystemet, herunder søgning og optag via kvote 2, samt hvilke ansøgningsformer, der er mest almindelige. Desuden viser vi, at kvote 2-ansøgerne adskiller sig fra ansøgere via kvote 1 i forhold til motivation og afklaring, to faktorer, der er kendt for at påvirke frafaldet blandt studerende.
 

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse