Rapport

Kortlægning af trivsel på universiteterne

Dette notat beskriver selvrapporteret trivsel blandt universitetsstuderende på første år i foråret 2022. I notatet måler vi universitetsstuderendes oplevede trivsel på baggrund af validerede mål. Den oplevede trivsel har bl.a. betydning for de studerendes studiemotivation og frafaldsrisiko.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-653-1
Opdragsgiver: DJØF
Hent udgivelse