NOTAT

Kriterier for godt kvalitetsarbejde

Notatet indeholder en liste over de kriterier EVA har udarbejdet for godt kvalitetsarbejde. Kriterierne danner grundlag for evalueringen af de universitære tyskuddannelser, men kan benyttes af alle videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2003
Download