RAPPORT

Kvalitative analyser af pædagoguddannelsen

Denne rapport undersøger, hvordan studerende, undervisere, praktikvejledere, institutionsledere og strategiske ledere oplever forskellige aspekter af pædagoguddannelsen. Gennem kvalitative interviews forholder de forskellige grupper sig til spørgsmål om bl.a. praktikken, læringsmiljøet og tilrettelæggelsen af uddannelsen. Rapporten er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet som led i ministeriets samlede evaluering af pædagoguddannelsen.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-460-5
Opdragsgiver: Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
Hent udgivelse