RAPPORT

Læreruddannelsens faglige kvalitet

En af de centrale målsætninger med den nye læreruddannelse fra 2007 var at styrke uddannelsens faglighed og pædagogisk-didaktiske grundlag. EVA har i 2010-11 undersøgt, om reformen af læreruddannelsen har levet op til intensionen om at styrke lærernes faglighed.

Udgivelsesår:2012
ISBN:(www) 978-87-7958-630-7
Opdragsgiver:EVA
Download