RAPPORT

Læreruddannelsens faglige kvalitet

En af de centrale målsætninger med den nye læreruddannelse fra 2007 var at styrke uddannelsens faglighed og pædagogisk-didaktiske grundlag. EVA har i 2010-11 undersøgt, om reformen af læreruddannelsen har levet op til intensionen om at styrke lærernes faglighed.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-630-7
Opdragsgiver: EVA
Download