EVA undersøger

Læringsbarometer til de videregående uddannelser

Kontakt

Søren Troldborg

Chefkonsulent
+45 2614 4218

Som led i Uddannelses- og Forskningsministeriets omfattende undersøgelse af mere end 100.000 studerendes læring på de videregående uddannelser har EVA deltaget aktivt i udviklingsarbejdet og blandt andet gennemført grundige pilottests af spørgeskemaet. Her finder du de tre baggrundsrapporter, der ligger til grund for færdigudviklingen af læringsbarometeret.