Artikel

Nyt læringsbarometer for videregående uddannelser

24/10 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet har igangsat en stor spørgeskemaundersøgelse af, hvordan studerende på de videregående uddannelser oplever deres uddannelser og deres egen indsats på studiet. Mere end 100.000 studerende indgår i undersøgelsen, som bliver et nyt læringsbarometer for uddannelserne. Det er besluttet, at læringsbarometeret skal bruges i forbindelse med det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser. Spørgeskemaundersøgelsen lanceres 24. oktober og kører i en måned.

Kvalitativ pilotundersøgelse

Den kvalitative pilotundersøgelse af læringsbarometeret har haft til formål, at undersøge om de studerende kunne forstå og besvare spørgsmålene, og at få indblik i, hvordan de fortolkede spørgsmålene. Undersøgelsen viste, at de studerende fra forskellige uddannelser og fra forskellige sektorer generelt godt kunne besvare spørgsmålene, idet spørgsmålene er så åbne, at de kan bruges af studerende med vidt forskellige uddannelseserfaringer. Undersøgelsen udpegede enkelte spørgsmål, hvor der var forståelses- eller besvarelsesudfordringer.

Kvantitativ pilotundersøgelse

I den kvantitative pilotundersøgelse besvarede 3502 studerende en tidligere version af spørgeskemaet. De studerendes besvarelser blev brugt til at lave forskellige statistiske analyser af de spørgsmål, der skulle indgå i læringsbarometeret. Læringsbarometeret består af ni forskellige skalaer, hvor hver skala måles gennem 3-5 spørgsmål. Derfor var det relevant at undersøge, om disse skalaer i denne tidligere version fungerede efter hensigten eller ville kunne styrkes ved at blive justeret. Generelt viste undersøgelsen, at skalaerne levede op til de statistiske krav, men at der var enkelte skalaer, hvor det var relevant at overveje justeringer (erstatte eller udelade spørgsmål).