PRESSEMEDDELELSE

Lang og social studiestart forebygger frafald

10/08 2017

Længden af studiestarten er en meget vigtig faktor for, om de studerende dropper ud.

Et langt introforløb og sociale aktiviteter, der ryster de nye studerende sammen. Dét kan være en rigtig god vaccine mod det høje frafald på de videregående uddannelser, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Undersøgelsen dokumenterer, at jo længere studiestarten er, og jo mere tilfredse de studerende er med det sociale aspekt ved mødet med det nye studium, des mindre er sandsynligheden for, at de falder fra.

”Analysen understreger betydningen af, at de studerende kommer godt i gang på studiet, og at de fx oplever, at de rystes godt sammen med de andre. Mange studerende står i en ny, mere sårbar social situation, hvor de er flyttet væk hjemmefra og skal til at opbygge nye venskaber. Det kan være en af forklaringerne på, at det sociale aspekt spiller en vigtig rolle for de studerendes overvejelser om at fortsætte på studiet,” siger projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf, der står bag undersøgelsen.

Alkoholindtag påvirker frafaldet

Omfanget af alkoholforbruget i studiestarten hænger også sammen med frafaldet: Studerende, der drikker meget og studerende, der ikke drikker, har større sandsynlighed for at falde fra.

”Det er forventeligt, at studerende med et meget højt alkoholforbrug er mere frafalds-truede. Det er til gengæld overraskende, at studerende, der ikke drikker, falder mere fra. Det giver anledning til, at man som uddannelsesinstitution overvejer, om alkoholindtag spiller en for dominerende rolle i løbet af studiestarten,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Ikke bare ’plug and play’ på universiteterne

EVA’s undersøgelse indikerer også, at det er særligt svært at komme i gang med studierne på universiteterne. Mens gevinsten ved at forlænge studiestartsforløb aftager efter fem dage på professionshøjskolerne, sker dette først efter ti dage på universiteterne.

Det er også kun på universiteterne, at de studerendes frafald hænger sammen med de studerendes vurdering af introduktionen til det faglige indhold af studiet og kommunikationen omkring faglige krav og forventninger.

”Det er ikke bare ’plug and play’ at starte på et nyt studium, og særligt for de universitetsstuderende kan vi se, at det har stor betydning, at de får de bedste forudsætninger for opstarten. Det kan blandt andet skyldes, at det er mere krævende at vænne sig til de mere konkurrenceprægede miljøer og den stærke faglige selvforståelse, der kan være på universiteterne,” siger Bjarke Tarpgaard Hartkopf.

Sådan har vi gennemført undersøgelsen

Effektanalysen bygger på en survey fra oktober 2016, hvor 14.660 studerende fra alle uddannelsessektorer har svaret på en række spørgsmål om deres studiestart. Hertil er koblet diverse registerdata for frafald og baggrundsvariable.

VIDSTE DU, AT..
Ca. 30 procent af alle studerende dropper ud af deres uddannelse – størstedelen inden for det første år. EVA gennemfører i løbet af 2017 og 2018 omfattende analyser af frafald på de videregående uddannelser.