RAPPORT

Learning outcomes: Common framework - different approaches to evaluating learning outcomes in the Nordic countries

Læringsudbytte er et vigtigt element i den nationale kvalifikationsnøgle. Videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande er i gang med at udarbejde mål for læringsudbytte for de uddannelser de udbyder. I denne rapport kigger NOQA - det nordiske netværk for kvalitetssikringsinstitutioner - på tværs af arbejdet.

Udgivelsesår: 2008
Opdragsgiver: Det Nordiske Netværk
Download