WEBINAR

Link til webinar om peerfeedback på videregående uddannelser

-

Er du tilmeldt EVA's webinar om peerfeedback på videregående uddannelser, kan du få adgang her. Webinaret finder sted fredag d. 18 juni kl. 10.00 på Zoom.

Er du tilmeldt EVA's webinar om peerfeedback fredag d. 18. juni 2021 kl 10.00, kan du deltage via dette link: 

https://zoom.us/j/99682255965

Hver tredje nye studerende på videregående uddannelser efterspørger mere feedback i undervisningen (EVA 2018). Én vej til mere feedback kan være gennem peerfeedback, hvor studerende giver feedback til hinanden. Men hvordan arbejder man kvalificeret med peerfeedback? Og hvad skal man være opmærksom på, når man går i gang? Tilmeld dig EVA’s webinar den 18. juni, og få inspiration til brugen af peerfeedback.

Program

  • Oplæg v. Dorte Boesby Dahl, chefkonsulent hos EVA

Hvad siger den internationale forskning om peerfeedback?

EVA har netop udgivet et vidensnotat, der samler op på den internationale forskning om peerfeedback. Få hovedpointerne, og hør, hvilke former for peerfeedback der findes, hvad forskningen siger om de studerendes læringsudbytte, og hvordan man integrerer peerfeedback i læringsmiljøet på videregående uddannelser. 

  • Oplæg 2 v. Ditte Jacobsen, Lektor på Københavns Professionshøjskole og medforfatter til bogen: "Peer feedback – hvorfor og hvordan?"

Peer feedback – hvorfor og hvordan?

Oplægget tager udgangspunkt i konkret erfaring med peerfeedback på Københavns Professionshøjskole og i forskning inden for feltet. Der gives eksempler på, hvor peerfeedback kan benyttes – herunder hvilke kriterier, der knytter sig til forskellige genrer – samt gode råd fra undervisere. Oplægsholder kommer også ind på, hvad du som underviser skal være særligt opmærksom på, når du stilladserer peerfeedback, der engagerer de studerende.

  • Oplæg 3 v. Professor Jon Kvist, Roskilde Universitet

Erfaringer med at anvende peerfeedback

Hør om en konkret case fra Roskilde Universitet, hvor online platformen Peergrade har været anvendt til peerfeedback. Oplægget præsenterer et par praksisrettede eksempler på, hvordan man kan arbejde med peerfeedback i undervisningen.