redskab

Mål de studerendes trivsel

Trivsel er mange ting, ikke mindst blandt studerende på de videregående uddannelser, og trivsel kan måles og undersøges på flere leder og kanter. Dette redskab kan bruges til at måle de studerendes følelser i forhold til studiet. Disse følelser er interessante, da en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, viser en stærk sammenhæng mellem dem og de studerendes risiko for at falde fra studiet.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent måleredskabet