Rapport

Måling af undervisningskvalitet på de videregående uddannelser

Rapporten viser, at det er muligt at måle de studerendes oplevelse af en række centrale aspekter af undervisning med syv korte skalaer.

På den baggrund kan EVA stille nogle konkrete måleredskaber til rådighed for institutioner, der ønsker at følge de studerendes oplevelse af kvaliteten af undervisningen på deres uddannelser. De syv skalaer kan fx anvendes til at databasere arbejdet med kvalitetsudvikling af uddannelserne.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-481-0
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse