PRESSEMEDDELELSE

Målorienterede studerende: Er det noget, vi skal kunne til eksamen?

25/01 2018

Hver femte studerende ser ingen grund til at lære noget, de ikke skal kunne til eksamen. Målorienteringen er størst på universiteterne.

Mange tusinde studerende er i januar måned til eksamen og vise, hvad de har lært. En eksamen kommer dog sjældent omkring alle dele i et kursus, og nogle studerende ser ingen grund til at lære noget, som ikke er en del af eksamen.
 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om studieadfærd og oplevelser til eksamen blandt mere end 7000 studerende et år efter studiestart. I den svarer 19 % af de studerende, at de i høj grad eller i nogen grad ikke ser nogen grund til at lære noget ud over det, de skal kunne til eksamen. De har altså en målorienteret tilgang til deres eksamen.
 
”Vores analyse viser, at flertallet af de studerende er mindre målorienterede. Det er dog bemærkelsesværdigt, at hver femte studerende mest går op i at lære lige netop det, de skal bruge til eksamen,” siger konsulent Lars Dyrby Andersen fra EVA, som står bag analysen.
 
Tendensen er størst på universitetsuddannelserne, hvor 21 % af de studerende er målorienterede.
 
”Især universitetsstuderende ser bort fra emner, som ikke indgår direkte i deres eksamen. Det strider imod opfattelsen af, at en universitetsuddannelse er et individuelt dannelsesforløb, og ikke bare et skoleforløb,” siger Lars Dyrby Andersen.
 
De målorienterede studerende får oftere en dårlig oplevelse til eksamen præget af bekymring, uro og irritation. Analysen viser blandt andet, at 22 % af de målorienterede studerende i høj grad bruger tid til eksamen på at bekymre sig for konsekvenserne af at dumpe, hvilket kun gælder 14 % af de mindre målorienterede studerende.
 
”Resultaterne tyder på, at overdrevet fokus på eksamen er en ulempe for de studerende selv. Dels fordi de snyder sig selv for læring, som ellers ville komme dem til gavn uden for eksamenslokalet, dels fordi målorienterede studerende oftere ender med at få en dårlig oplevelse til eksamen,” siger Lars Dyrby Andersen.
 

Sådan har vi gjort

Notatet bygger på en analyse af spørgeskemadata fra 7513 studerende, som er optaget på en videregående uddannelse i 2016. Data er indsamlet i september 2017. Desuden indgår data fra Danmarks Statistik og Den Koordinerede Tilmelding. Undersøgelsen omfatter alle videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding.