Udgivelse

Mindsker uddannelse sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse?

Denne rapport undersøger effekten af at gennemføre en uddannelse på sandsynligheden for at modtage offentlig forsørgelse. Rapporten undersøger effekten af at uddanne sig til forskellige uddannelsesniveauer, og om effekten er forskellig for personer med forskellige sociale baggrunde og for udsatte unge.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-294-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse