NOTAT

Niveauvurdering af indgangsåret til diplomuddannelsen i socialformidling

EVA har gennemført en niveauvurdering af indgangsåret til dimplomuddannelsen i socialformidling i forhold til den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Notatet skal indgå i grundlaget for en arbejdsgruppe om revision af diplomuddannelsen i socialformidling. 

Udgivelsesår: 2010
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download