NOTAT

Nye studerende bliver overraskede over, hvad deres uddannelse kræver

Med denne mini-analyse ser Danmarks Evalueringsinstitut nærmere på, om de studerende oplever det som mere eller mindre krævende at studere på en videregående uddannelse, end de forventede inden studiestart.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download