NOTAT

Nye studerende bliver overraskede over, hvad deres uddannelse kræver

Projektleder

Lars Dyrby Andersen

Konsulent
+45 3525 4643

Med denne mini-analyse ser Danmarks Evalueringsinstitut nærmere på, om de studerende oplever det som mere eller mindre krævende at studere på en videregående uddannelse, end de forventede inden studiestart.

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download