NOTAT

Mange nye studerende står i en usikker boligsituation

I denne minianalyse ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på de studerendes boligsituation, som den ser ud et halvt år efter studiestart.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download