RAPPORT

Nye studerendes deltagelse i sociale fællesskaber på studiet

Denne rapport handler om, hvordan nye studerende oplever og deltager i det sociale fællesskab i studiestarten. Rapporten bygger på kvalitative interview med studerende på erhvervsakademier og professionshøjskoler i efteråret 2020. Fokus er lagt på en gruppe af studerende, som kan have svært ved at blive en del af fællesskabet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: 978-87-7182-558-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse