NOTAT

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Dette notat sætter fokus på de nyoptagne pædagogstuderendes motivation for at studere på uddannelsen. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-983-4
Opdragsgiver: EVA
Download