NOTAT

Pædagogstuderendes motivation ved studiestart

Projektleder

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 3029 0684

Dette notat sætter fokus på de nyoptagne pædagogstuderendes motivation for at studere på uddannelsen. Analysen er en ud af fire analyser med fokus på den nye pædagoguddannelse.

Udgivelsesår
2016
ISBN
(www) 978-87-7958-983-4
Opdragsgiver
EVA
Download