Projekt

Pædagoguddannelsen fra 2014

Projektleder

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 30 29 06 84

EVA har fulgt udrulningen af den nye pædagoguddannelse fra 2014 i en række undersøgelser. Undersøgelserne er med til afklare, om intentionerne med den nye uddannelse er blevet indfriet, og til at levere viden til institutionerne, til at efterprøve og justere kursen undervejs.