EVA undersøger

Pædagoguddannelsen fra 2014

Projektleder

Dina Celia Madsen

Områdechef
+45 30 29 06 84

EVA følger frem til 2018 udrulningen af pædagoguddannelsen fra 2014 i en række undersøgelser. Det overordnede formål er at afklare, om intentionerne med den nye uddannelse indfris, og at levere viden til institutionerne, som kan anvendes til at efterprøve og justere kursen undervejs.