notat

Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus

Kontakt

Søren Troldborg

Seniorkonsulent
+45 2614 4218

I notatet har vi opstillet fem pejlemærker for udviklingen af teknologifokus på sundhedsuddannelserne på professionshøjskolerne. Pejlemærkerne er opstillet med udgangspunkt i de væsentlige forandringer, som den teknologiske udvikling og implementering vil medføre for sundhedssektoren i de kommende år, og som vil ændre betingelser og muligheder for sundhedsprofessionelle og borgere.

Udgivelsesår
2018
Opdragsgiver
Styregruppen for sundhedsuddannelsernes nationale følgegrupper
Download