Rapport

Et nyt perspektiv på faglige og sociale aspekter af studielivet

EVA sætter i denne rapport fokus på de studerendes faglige engagement og sociale tilknytning på de videregående uddannelser. I rapporten argumenterer EVA for, at fagligt engagement og social tilknytning er helt centrale begreber i forhold til de studerendes tidsforbrug, fastholdelse og læringsudbytte. Desuden gives et bud på, hvordan man med spørgeskemaspørgsmål kan følge de to aspekter af studielivet blandt de studerende.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-452-0
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse